Hydraulické hadice

Zajišťujeme dodávky následujících typů hadic:

1. Průmyslové hadice:

 • vodní (včetně el. stat. vodivých)
 • vzduchové (včetně el. stat. vodivých)
 • svářecí
 • propan – butan, kyseliny – hydroxidy
 • indikační (pro vzduchové brzdy-
 • hadice FBE), horkovodní,
 • olejivzdorné
 • chladící kapaliny
 • parní
 • benzinové, olejové, palivové, plynové
 • PA trubky
 • pro betonové směsi
 • potravinářské
 • pro sypké látky el. stat. vodivé
 • spirální hadice (pro vodu, kyseliny,
 • benzíny, oleje a potraviny)

2. Hydraulické hadice:

 • nízkotlaké
 • středotlaké
 • vysokotlaké

3. Kovové hadice:

4. Další hadice podle přání zákazníka