O nás

Historie společnosti

Firma REPAX vznikla jako soukromá společnost v r. 1991. Sídlila v pronajatých prostorách současné firmy Služby města Orlové. V době vzniku byla činnost firmy REPAX zaměřená na oblast hydrauliky pro OKD. Jednalo se zejména o výrobu armovaných hadic. Postupně jsme rozšiřovali nabízený sortiment armovaných hadic i hydraulických prvků a oslovovali jsme své budoucí zákazníky z jiných odvětví průmyslu (hutní provozy, strojírenské podniky, stavební firmy, zemědělské firmy a jiné).

Zároveň jsme se připravovali také na zavedení zámečnické výroby. Tu jsme zahájili v roce 1993 a specializovali jsme se na mechanické zabezpečení objektů – bezpečnostní dveře, mříže, folie, zamykací systémy, vrata a brány, včetně jejich motorického ovládání, apod. S průběžným rozšiřováním regionální působnosti jsme rozšiřovali také svůj sortiment výroby a nabízených služeb (opravy hydraulických komponentů, obchodní činnost, zahájení spolupráce se stavebními firmami).

S nástupem nového milénia došlo u nás k dalším zásadním změnám. Firma se k 1.1.2000 přestěhovala – dnešní sídlo společnosti. A zároveň jsme rozšířili oblast podnikání o poradenství v oblasti snižování spotřeby energie a ochrany životního prostředí využitím obnovitelných zdrojů energie a odpadního tepla. V této oblasti jsme se postupem doby specializovali na montáže tepelných čerpadel pro vytápění objektů.

Od roku 2004 do současnosti je firma REPAX držitelem certifikátu ISO 9001.

V životě firmy se tak jako v běžném životě odehrávaly různé události, které vedly k postupným změnám jak personálním, tak i ve vykonávaných činnostech. Takže dnes naše činnosti odpovídají tomu, co nabízí menu webové prezentace.

Zásady a cíle společnosti

Základem stability firmy jsou kvalifikovaní zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Jejich kvalifikace nabytá dlouhodobou činností u společnosti umožňuje plnit požadavky i náročných zákazníků a zajišťovat spolehlivý servis a plnit nabízené garance. Společnost REPAX spol. s r. o. je známá jako seriózní firma s dobrou platební schopností a dodržováním závazků. Firma to dokumentuje nejen získaným certifikátem dle ISO 9001:2009, ale také kladnými reakcemi a doporučeními svých zákazníků.

Ve střediscích Hydraulika a Zámečnictví se mimo klasických a běžných sériových výrobků zaměřujeme i na atypické, respektive malosériové výrobky.